Medievisti tarvitsee joka päivä versio vulgataa. Tätä varten on saatavilla myös erilaisia ohjelmistoja. Näistä parhaimpiin kuuluu VulSearch4, joka on saatavilla lähestulkoon monopoliasemaan nouseelle Windows-käyttöjärjestelmälle. Muista Vulgata-ohjelmistoista poiketen VulSearch sisältää myös Glossa Ordinarian, mikä tekee siitä keskiajan tutkimuksen kannalta poikkeuksellisen hyvän ohjelmiston.

Vielä pitäisi kirjoittaa ohjelman laatijalle siitä, että hänen käsityksensä GPL-lisenssistä on varsin merkillinen. GPL edellyttää ohjelmiston jakelua myös lähdekoodina, itse en ole löytänyt sourceforgen sivuilta lähdekoodia ohjelmistolle. Sen kääntäminen vapaille järjestelmille olisi tarpeen.

0 kommenttia