Täydellisyyden vuoksi mainittakoon myös Marburgin fragmentaarinen, kuvittamaton käsikirjoitus tekstistä. 1300-luvun käsikirjoitus ei kuitenkaan ole sen paremmin historiallisesti kuin julkaisuteknisesti erityisen kiinnostava käsikirjoitus.

Manuscripta Mediaevalia -sivustoon palaan toivon mukaan tuonnempana.

Toinen aiemmin mainitsematta jäänyt, Heidelbergissä säilynyt, kuvittamaton Cod. Pal. germ. 167 sisältää sekä Schwabenspiegelin että Sachsenspiegelin maaoikeutta koskevan osan sekä kuuluisan Raymundus de Pennaforten sukulaisuussuhteita koskevan kanonistisen traktaatin, summula de consanguinitate. Tämäkin käsikirjoitus on peräisin 1300-luvulta.

Yhteenvetona tähänastisesta: verkosta on löydettävissä varsin edustava kokoelma digitoituja Sachsenspiegel-käsikirjoituksia, erityisesti mitä tulee kuvitettuihin käsikirjoituksiin. Tekstihistorian kannalta tärkeitä käsikirjoituksia ei ole pidetty yhtä tärkeinä kuin näyttäviä, suureen yleisöön toivon mukaan vetoavia kuvitettuja käsikirjoituksia. Suuret kävijämäärät helpottanevat julkisille instituutioille jatkorahoituksen varmistamista...

0 kommenttia