Variantti on vasta perustettu tekstikritiikin ja tieteellisten editioiden tutkijaverkosto. Variantin toiminnasta tiedotetaan omalla sähköpostilistalla.

Lisätietoja: Variantti (SKS)

0 kommenttia