Walther Holtzmannin kortisto on varmasti lukijoideni mielestä huomattavasti kiehtovampaa aineistoa kuin ns. Rosenholz-aineisto. Ainakin minusta näin on.

Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law (München) on julkaissut verkossa Walther Holtzmannin muistiinpanot. Holtzmann keräsi vuosikymmeniä dekretaalioikeutta koskevaa aineistoa ja mm. yllätti pohjoismaiset sydänkeskiajantutkijat täysin julkaisemalla vuonna 1938 toistakymmentä aiemmin tuntematonta paavien kuuriasta 1100-luvun jälkipuoliskolla Norjaan lähetettyä kirjettä.[1]

Dekretaalilla tarkoitetaan paavin kirjettä, jossa paavi ratkaisee vastaanottajan esittämän kanonista oikeutta koskevan kysymyksen. Dekretaalilainsäädäntö yleistyi 1100-luvun puolesta välistä alkaen. Vuonna 1234 se kodifioitiin Raimundus de Pennafortin laatimassa kokoelmassa Liber decretalium extra decretum vagantium.

Nyt verkkojulkaisuna käytettävissä olevan kortiston pohjalta Holtzmannin tarkoitus oli julkaista dekretaalioikeutta koskeva regesta-julkaisu.

Tässä esimerkiksi Holtzmannin muistiinpanokortti dekretaalista Quoniam ad audientiam Trondheimin arkkipiispalle 10.12. 1169. Dekretaali kuuluu Holtzmannin em. artikkelissa julkaisemiin löytöihin.

Kortistosta voi tehdä hakuja Jaffé-Löwenfeld-numeroinnin (JL), Walther Holtzmannin numeroinnin (WH), Kuttner-instituutin oman numeroinnin (KI) ja incipitin perusteella.

[1] Walther Holtzmann, "Krone und Kirche in Norwegen im 12. Jahrhundert. (Englische Analekten III.)", - Deutsches Archiv 2 (1938), s. 341-400.

0 kommenttia